Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20142015201620172018TOPLAM
122  5
321  6
16126 25
36333332 134
   1 1
4739 23
191322339329141195
59714 35
78610 31
1415204 53
13231812 66
275427441417141574
-Diğer
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM