Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20142015201620172018TOPLAM
122  5
4736 20
16126 25
36342921 120
   1 1
17130229722731000
5979 30
78610 31
1415204 53
1323199 64
25240639529331349
-Diğer
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM
 
     
 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi