Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20142015201620172018TOPLAM
1123 7
17910 27
 212 5
464351484192
1 110 12
210433 49
164394382562321534
3161221 52
512613 36
131929451107
10192439 92
246523521786372113
-Diğer
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM