Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20142015201620172018TOPLAM
122  5
4733 17
16126 25
36322511 104
1652712601751872
5979 30
6461 17
1415204 53
1323198 63
24536935421711186
-Diğer
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM
 
     
 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi