Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20152016201720182019TOPLAM
123  6
10122013257
2388 21
7510613610021438
 110  11
1452923273
422447680388712008
1612214 53
1192210254
223149342138
5736289785801002859
-Diğer
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM
 
     
 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi