Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20152016201720182019TOPLAM
123  6
9121611 48
2388 21
7410313278 387
 110  11
1452923172
42044267634571890
1612214 53
12102311 56
223149342138
570621967514102682
-Diğer
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM