Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
     
 
20142015201620172018TOPLAM
1123 7
481013439
 238 13
5354678227283
1 110 12
5145291164
1844104226331451794
3161221456
411614 35
131929479117
101925397100
2785545828992072520
-Diğer
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Merkezler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM